Jazz/Contemporary/Lyrical

Jazz/Contemporary/Lyrical

Jazz Dance

Kendt fra store dansefilm som “All that Jazz” og “Cabaret”. Jazz Dance er scenedans, og kombinerer elementer af Modern Dance og klassisk ballet med mere mainstream udtryk, og der danses til mange forskellige musikgenrer. Igennem Jazz Dance opnår du styrke, smidighed, balance og musikforståelse.


Contemporary Jazz

Fri, flow, bundet eller kontinuerlig, dynamisk, abstraktion, akkumulering…
Dans er kunsten, at udtrykke følelser med din krop….
En fusion af jazz, ballet, linjer og frihed


Lyrical Jazz

En personlig fortælling til musikken som indeholder elementer af teknik og traditionel Jazz, men er langt mere ekspressiv og intuitiv.

Din krop reagerer på ordene i musikken, som om din krop, bliver stemmen og forbinder en selv emotionelt til musikken.